Kliknutím na odkaz přejdete na nový web!

valentafotbal.webnode.cz/


 

 

Kodex rodiče fotbalisty(ky)

 
1, řídí se heslem: ,,Hra patří dětem´´,nikoli rodičům, divákům, trenérům či             rozhodčím
 
2, ctí a vychovává k fair play
 
3, vede hráče k samostatnosti
 
4, nepovyšuje fotbal nad morálku či vzdělání 
 
5, dbá na správnou životosprávu dítěte (spánek, odpočinek, strava, pitný režim atd.)
 
6, vede syna či dceru k pohybové aktivitě obecně, nesměřuje vše jen k fotbalu            (doplňkové sporty, volnočasové aktivity)
 
7, je smířen s faktem, že syn či dcera nemusí dosáhnout vrcholových výsledků
 
 
Při tréninkové jednotce či fotbalovém utkání:
 
1, nevstupuje na hrací ani tréninkové plochy 
 
2, nezasahuje slovně (výjimkou je slušné povzbuzování) ani fyzicky do průběhu           tréninku či utkání 
 
3, nehodnotí ani hlasitě nekomentuje výkon rozhodčího