Info k neděli

25.09.2015 10:16

Sraz na domácí utkání bude v neděli v naší šatně v 9.15 hodin

Po utkání cca v 11.15 proběhne v šatně schůze trenéra s rodiči.

Obsah schůze: členské příspěvky, krátké info o změnách a zejména dotazy rodičů.