Středeční tréninky na II ZŠ

10.10.2016 00:16

Všeobecný tělesný rozvoj – celoroční plán TJ

 

Blok: Atletika

Období: říjen, listopad, duben, květen

Počet TJ: cca 16

Náplň tréninkových jednotek: Rozvoj běžecké techniky, běžecká průprava (atletická abeceda aj.), rozvoj obecné běžecké vytrvalosti, rozvoj běžecké rychlosti, rozvoj specifické běžecké vytrvalosti pro fotbal – schopnosti opakovat sprinty (RSA), rozvoj koordinace těla (koordinační žebřík aj.), rozvoj explosivní síly dolních končetin (odrazová cvičení aj.), protahovací a uvolňovací cvičení aj.

 

Blok: Gymnastika

Období: prosinec, leden, únor, březen

Počet TJ: cca 16

Náplň tréninkových jednotek: Rozvoj obratnosti a síly (pohybové hry, úpoly – přetahy, přetlaky, úpolové hry, překážkové dráhy, TRX aj.), akrobacie - všechny typy kotoulů, stoj na rukou, přemety vpřed, vzad, stranou, salto vpřed, rovnovážné polohy aj., přeskoky – z odrazu z můstku, z trampolíny, skrčka a roznožka přes kozu aj., hrazda – náskok, seskok, sešin, výmyk, výmyk z visu, podmet, toč vzad, toč vpřed aj., protahovací, uvolňovací a kompenzační cvičení aj.

 

Termíny: každá středa (mimo prázdniny), U11: 15:00 – 15:45, U12: 16:00 – 16:45

Hlavní trenér: Mgr. Svatoslav Valenta st.

Asistenti: René Šalamoun, Martin Valenta, Svatoslav Valenta ml.