Tréninky v novém roce

06.01.2017 16:00

Tak, jak bylo avizováno na rodičovských schůzích ke konci roku, rozběhly se opět tréninky starší přípravky a školky. 

Fotbalová školka trénuje od 2.1. 2017 ve stejných dnech i časech v tělocvičně.

Starší přípravka od 4.1. všeobecný rozvoj

od 9.1. specializované tréninky.

Dny, časy a prostory taktéž zůstávají.

Na kvalitní spolupráci se všemi hráči i rodiči se těší trenér.